Нашата работа гарантира Вашия успех!


СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 

ТРЗ УСЛУГИ

 

ПРАВНИ УСЛУГИ

- Счетоводно обслужване на физически и юридически лица
- Счетоводно обслужване на фирми регистрирани по ЗДДС
- Счетоводна политика
- Регистрация на фирми по ЗДДС
- Декларации, дневници и протоколи по ЗДДС
- Баланс, отчет за приходи и разходи, оборотна ведомост
- Годишни и междинни счетоводни отчети
- Калкулации и себестойност
- Осчетоводяване на внос и износ
- Осчетоводяване на сделки в Европейския съюз
- Отчитане движението на стоки и материали
- Изготвяне на инвентаризационни описи
- Счетоводен анализ на приходи, разходи и печалба
- Материални активи и амортизации
- Платежни и банкови документи
- Интернет банкиране, електронни разплащания

 

 

 

 
- Трудови договори и регистрация в НОИ
- Ведомости за работна заплата и фишове
- Платежни документи за осигуровки и данъци
- Граждански договори, сметки за изплатени суми
- Графици за работа и отпуск
- Удостоверения за доход и стаж
- Удостоверения за пенсиониране
- Длъжностни характеристики и заповеди
- Правилник за вътрешния трудов ред
- Трудови и осигурителни книжки
- Електронен подпис – откриване и ползване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Регистрация и пререгистрация на фирми на български и чуждестранни граждани
- Договори за покупко – продажба на дялове
- Сливане и вливане на фирми
- Преобразуване и смяна в обстоятелствата на дружества
- Пълномощни и преупълномощаване
- Договори за наем, поръчка, услуга, възлагане и други
- Договори за финансова помощ
- Консултации по данъчно законодателство
- Консултации свързани с банки и финанси
- Застраховки – работодателски, имуществени, спестовни
- Преводи на документи, посредничество и легализация
- Кредитни пакети, бизнес планове
- Трудова медицина

 

 

 

 

 

Референции

Доверявам се на професионализма в работата на Счетоводна кантора "СЧЕТБУЛ" за счетоводните услуги и финансови консултации от около 15 години. "Счетбул" е кантора на мечтите, за най перфектно счетоводство,
"Счетбул" ви прави най-добрите и ви спестява неудобство!
Петър Тодоров - управител на "ПЛАМ ПИП" ЕООД

През 10 годишната съвместна работа на "СЧЕТБУЛ" и СД "ЖОКОМ", фирмата винаги е получавала професионално и качествено обслужване в областта на счетоводните услуги. Целия екип на "СЧЕТБУЛ" винаги е посрещал и решавал проблемите ни бързо и при наличие на висок професионализъм. СД "ЖОКОМ" благодари на служителите на счетоводната кантора за отзивчивостта и се надява да продължат съвместните им професионални взаимоотношения.
Събирателно дружество "ЖОКОМ"

Със счетоводна къща "СЧЕТБУЛ" работя над 15 години. Много съм доволна от компетентността и професионализма на екипа! Препоръчвам я на всеки, като точен, коректен, и доверен партньор.
Хризантема Младенова и "Милен 85" ЕООД

"СЧЕТБУЛ" е нашия верен и компетентен партньор в съвременния бизнес. От счетоводителя очаквам точност, прецизност, коректност. Със "СЧЕТБУЛ" мисля, че съм постигнал това. Радваме се да сме част от техните клиенти.
Емил Георгиев - управител на "Тейк" ЕООД